KONTAKT CERTYFIKATY REALIZACJE REFERENCJE DOJAZD

POLMONT Władysław Szczerba
ul. Gospodarcza 6, 32-600 Oświęcim
Tel 519 106 631, 519 106 634
e-mail: firma@polmont.eu

Oferta współpracy

Pragniemy niniejszym zaoferować usługi naszej firmy jako wykonawcy robót inwestycyjnych, modernizacyjnych i remontowych w zakresie prac montażowych konstrukcji stalowych, instalacji i rurociągów oraz wyposażenia technologicznego
w maszyny i urządzenia. Posiadamy również brygady utrzymania ruchu.
Dysponujemy pracownikami posiadającymi odpowiednie uprawnienia i duże doświadczenie nabyte przy realizacji robót w n/w dziedzinach:
  • energetyka: montaż konstrukcji obiektów instalacji odsiarczania spalin, elektrofiltrów, instalacji transportu pneumatycznego, estakad rurociągowych
    i kablowych, wyposażenia technologicznego pompowni, montaż urządzeń transportowych – przenośników taśmowych i szybów wind
  • chemia: montaż konstrukcji budynków przemysłowych, hal produkcyjnych
    i magazynowych, rurociągów (w tym ze stali kwasoodpornych), zbiorników, wymienników ciepła, reaktorów, roboty modernizacyjne i remontowe instalacji i aparatów
  • ochrona środowiska: montaż wyposażenia technologicznego oczyszczalni ścieków, montaż konstrukcji stalowych zbiorników wodnych, instalacje odsiarczania spalin.
Powyższe zadania realizowane były dla tak renomowanych zleceniodawców jak: Rafako Racibórz, Huta Pokój, Synthos Dwory, Grupa Kęty, Mostostal Warszawa, Arco System, Bioagra Oil, Cargill, Grupa Azoty.
Posiadamy wysoko wykwalifikowaną i sprawdzoną w warunkach budowy załogę
i pracowników nadzoru oraz środki techniczne w postaci wyposażenia zaplecza budowy, sprzętu i narzędzi niezbędnych do sprawnej realizacji prac.

Posiadamy uprawnienia UDT do wykonywania, modernizacji, naprawy i remontu urządzeń i rurociągów, ponadto spełniamy wymagania jakości dotyczące spawania wg PN-EN ISO 3834-2 certyfikowane przez TUV SUD.

Mając nadzieję na zainteresowanie Państwa naszą ofertą
pozostajemy w gotowości do nawiązania stałej współpracy.

Powered by w3.css